Login do usuário

NSD1

Exames relacionados Estratégia de Análise Gene relacionado
Câncer Hereditário Painel por Sequenciamento de Próxima Geração ACD, AIP, AKT1, ALK, ANKRD26, APC, ARMC5, ASCL1, ASXL1, ATM, ATR, AXIN2, BAP1, BARD1, BDNF, BLM, BMPR1A, BRAF, BRCA1, BRCA2, BRIP1, BUB1B, CASP10, CASP9, CBL, CDC73, CDH1, CDH23, CDK4, CDKN1B, CDKN1C, CDKN2A, CEBPA, CEP57, CHEK2, CREBBP, CSF3R, CTC1, CTNNA1, CTNNB1, CYLD, DDB2, DDX41, DICER1, DIS3L2, DKC1, DNAJC21, DNMT3B, DOCK8, EDN3, EGFR, EPCAM, ERCC2, ERCC3, ERCC4, ERCC5, ERCC6, ERCC6L2, ETV6, EXT1, EXT2, EZH2, FAN1, FANCA, FANCB, FANCC, FANCD2, FANCE, FANCF, FANCG, FANCI, FANCL, FANCM, FAS, FASLG, FH, FLCN, G6PC, GATA1, GATA2, GDNF, GLMN, GNAS, GPC3, GREM1, H19, HCLS1, HNF1A, HOXB13, HRAS, IPMK, JAG1, JAK2, KIF1B, KIT, KLLN, KRAS, LAPTM5, LIG4, LZTR1, MAD2L2, MAGT1, MAP2K1, MAP2K2, MAP3K1, MAX, MEN1, MET, MITF, MLH1, MLH3, MMP1, MNX1, MRE11, MSH2, MSH3, MSH6, MSR1, MTAP, MUTYH, NBN, NF1, NF2, NHP2, NME1, NOP10, NRAS, NSD1, NTHL1, NTRK1, PALB2, PARN, PAX5, PBRM1, PDGFB, PDGFRA, PDGFRB, PHOX2B, PIK3CA, PMS2, POLD1, POLE, POLH, POT1, PRF1, PRKAR1A, PSMC3IP, PTCH1, PTCH2, PTEN, PTPN11, RAD50, RAD51, RAD51C
Sotos, Síndrome Análise de Deleção/Duplicação NSD1
Sotos, Síndrome Análise de Deleção/Duplicação NSD1
Sotos, Síndrome Sequenciamento Completo do Gene NSD1
Síndromes Clinicamente Reconheciveis Painel por Sequenciamento de Próxima Geração ALMS1, ANKRD11, ARHGAP31, ARID1B, ARL6, ATR, BANF1, BBS1, BBS10, BBS12, BBS2, BBS4, BBS5, BBS7, BBS9, BLM, BRAF, CBL, CDC6, CDT1, CENPJ, CEP152, CEP290, CEP63, CREBBP, DHCR7, DOCK6, EDN3, EDNRB, ELP4, EP300, ERCC8, EYA1, EZH2, FBN2, FGD1, FOXL2, GATA3, GCM2, GLE1, GNAS, GPC3, GPR143, HDAC8, HRAS, IRF6, JAG1, KDM6A, KIF1BP, KMT2A, KMT2D, KRAS, LMNA, LMX1B, LZTFL1, MAP2K1, MAP2K2, MID1, MITF, MKKS, MKS1, MYBPC1, MYH3, MYH8, NF1, NFIX, NIPBL, NOTCH1, NOTCH2, NRAS, NRXN1, NSD1, OCA2, OFD1, ORC1, ORC4, ORC6, PAX3, PAX6, PHF6, PIEZO2, POLR1C, POLR1D, PTH, PTPN11, RAD21, RAF1, RASA1, RBBP8, RECQL4, ROR2, RPS6KA3, SALL1, SDCCAG8, SHOC2, SIX5, SKI, SLC45A2, SMAD3, SMC1A, SMC3, SNAI2, SOS1, SOX10, SPECC1L, SPRED1, SRCAP, STX16, TBCE, TBX5, TCF4, TCOF1, TFAP2A, TGFB2, TGFB3, TGFBR1, TGFBR2, TMEM67, TNNI2, TNNT3, TP63, TRIM32, TTC8, TYR, TYRP1, VIPAS39, VPS13B, VPS33B, WDPCP, WNT5A, WRN, ZEB2
Sotos e Síndromes Adicionais de Supercrescimento Painel por Sequenciamento de Próxima Geração DNMT3A, EZH2, NFIX, NSD1, SETD2
Sotos, Síndrome Análise de Mutação já Detectada na Família NSD1
Supercrescimento, Painel Expandido Painel por Sequenciamento de Próxima Geração CDKN1C, DIS3L2, DNMT3A, EZH2, GPC3, NFIX, NSD1, PLOD1, PTCH1, PTEN, RNF135, SETD2, TMCO1
Macrocefalia, Painel Expandido Painel por Sequenciamento de Próxima Geração ABCC6, AKT1, AKT3, ASPA, BRWD3, CCND2, CDKN1C, CHD8, CUL4B, DIS3L2, DNMT3A, EIF2B5, EZH2, GFAP, GLI3, GNAQ, GPC3, GPSM2, GRIA3, HEPACAM, HUWE1, KIAA0196, KIF7, KPTN, L1CAM, MED12, MLC1, NFIX, NSD1, OFD1, PIK3CA, PIK3R2, PTCH1, PTEN, RAB39B, RNF135, SETD2, SNX14, STRADA, SYN1, TBC1D7, TSC1, TSC2, UPF3B
Autismo Painel por Sequenciamento de Próxima Geração ANKRD11, AP1S2, ARX, ATRX, AUTS2, AVPR1A, BDNF, BRAF, CACNA1C, CASK, CDKL5, CHD7, CHD8, CNTNAP2, CNTNAP5, CREBBP, DHCR7, DLGAP2, DMD, DOCK4, DPP10, DPP6, EHMT1, FGD1, FMR1, FOLR1, FOXG1, FOXP1, FOXP2, GABRB3, GABRG1, GNA14, GRIN2B, GRPR, HOXA1, HPRT1, IMMP2L, KATNAL2, KCTD13, KDM5C, KIRREL3, KLHL3, L1CAM, LAMC3, MBD5, MECP2, MED12, MEF2C, MET, MID1, NEGR1, NHS, NIPBL, NLGN3, NLGN4X, NRXN1, NSD1, NTNG1, OPHN1, PAFAH1B1, PCDH19, PCDH9, PDE10A, PHF6, PIP5K1B, PNKP, PON3, PQBP1, PTCHD1, PTEN, PTPN11, RAB39B, RAI1, RBFOX1, RELN, RPL10, SATB2, SCN1A, SCN2A, SHANK2, SHANK3, SLC6A4, SLC9A6, SLC9A9, SMC1A, SMG6, SNRPN, SOX5, SPAST, ST7, STK3, TCF4, TSC1, TSC2, UBE3A, VPS13B, ZEB2, ZNF507, ZNF804A, ZNHIT6
Subscrever NSD1